Chakrahoito - energiahoito

 Chakrahoito on energiahoito, jossa hoidetaan seitsemää päächakraa eli energiakeskusta. Hoidon aikana käydään läpi chakrat puhdistaen sekä tasapainottaen. Jos hoidon aikana nousee asioita esille ne myös, huomioidaan hoidettaessa.

Hoito voidaan toteuttaa videopuheluna tai täysin energeettisesti.

49,00 €